Voorlopige tarievenlijst

Let op: tarieven zijn onder voorbehoud!

 

Download hier de tarievenlijst (PDF)

 

Code Beschrijving Tarief

 

Consultatie en diagnostiek

A111 Periodieke controle € 19,70
A211 Probleemgericht consult
€ 19,70
A231 Intake consult € 25,80
A261 Multidisciplinair consult € 28,00
A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 14,50
A321 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 62,00
A324 Maken en beoordelen schedelfoto € 27,90
A327 Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto € 175,70
A511 Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore € 36,20
A531 Vaststellen conditie tandvlees € 143,40
A611 Microbiologisch- en/of speekselonderzoek € 36,20
A711 Opstellen en bespreken zorgplan € 94,00
A721 Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg € 94,00
A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen € 143,40
A723 Aanvullend onderzoek implantologie € 103,40
A724 Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen € 130,80
A725 Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) € 47,50
A726 Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijkeademhalingsstoornissen € 19,70
A727 Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid € 93,00
     

Preventieve mondzorg

C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard € 19,70
C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid € 39,40
C124 Consult voor evaluatie van preventie € 19,70
C212 Gebitsreiniging standaard € 19,30
C214 Gebitsreiniging uitgebreid € 46,50
C511 Sealen per element € 15,60
C611 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 5,20
C811 Fluoridebehandeling boven- en ondergebit € 23,00
C821 Medicinale behandeling per element € 10,40

Vullingen, kronen en bruggen

E111 Eenvlaksvulling € 38,70
E112 Tweevlaksvulling € 55,40
E113 Drievlaksvulling € 67,80
E114 Vier- of vijfvlaksvulling € 88,00
E131 Opbouw van plastische materiaal bij extremegebitsslijtage per element € 85,80
E151 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,80
E211 Herstellen hoektandfunctie € 75,10
E311 Eenvlaks inlay € 102,20
E312 Tweevlaks inlay € 154,60
E313 Drievlaks inlay € 216,60
E321 Kroon € 232,70
E325 Brugtussendeel € 176,70
E331 Kroon in melkgebit € 51,70
E335 Schildje van keramiek of kunststof € 106,60
E341 Plakbrug met één tussendeel aan één element € 156,70
E345 Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug € 37,70
E351 Brugverankering aan één element € 52,50
E411 Plaatsen wortelkanaalpin € 25,90
E421 Opbouw van plastisch materiaal € 41,30
E423 Opbouw niet-plastisch materiaal € 76,70
E431 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,90
E441 Wortelkap € 129,20
E511 Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk € 77,50
E611 Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk € 25,90
E711 Tijdelijke (nood)kroon € 25,90
E721 Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode € 51,70
E811 Opnieuw vastzetten kroon € 20,70
E815 Opnieuw vastzetten plakbrug € 51,70

Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)

G111 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 466,20
G112 Volledig kunstgebit onderkaak € 267,90
G113 Volledig kunstgebit bovenkaak € 221,10
G211 Klikgebit per kaak € 346,20
G251 Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten € 346,20
G253 Vervangend klikgebit op verbonden implantaten € 352,50
G311 Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen € 160,20
G313 Vervaardigen extra drukknop € 36,20
G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen € 211,90
G333 Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak € 67,20
G411 Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak € 167,50
G451 Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak € 289,30
G611 Aanpassing bestaand kunstgebit per kaak € 139,60
G651 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame € 41,40
G711 Opvullen bestaand kunstgebit per kaak € 77,50
G731 Opvullen bestaand klikgebit per kaak € 144,70
G733 Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak € 187,30
G811 Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak € 15,50
G815 Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak € 41,30
G831 Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur € 108,50
G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit € 36,20
GG21 Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak € 130,90

Chirurgie

J111 Terugzetten verplaatst element door ongeval € 51,70
J311 Trekken tand of kies € 32,20
J315 Moeizaak trekken tand of kies € 62,00
J411 Chirurgische verrichting € 56,90
J511 Aanbrengen botvervangers € 49,00
J611 Kijkoperatie € 74,90
J631 Endodontische chirurgie snij/hoektand € 134,50
J633 Endodontische chirurgie premolaar € 175,90
J635 Endodontische chirurgie molaar € 248,00

Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)

L111 Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 64,20
L112 Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 90,50
L113 Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 117,20
L114 Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 144,80
L311 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 132,00
L312 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 178,20
L313 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 219,30
L314 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 269,00
L411 Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element € 25,90
L421 Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal € 25,90
L511 Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel € 53,60
L711 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting € 86,40
L713 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting € 52,30
L715 Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element € 65,80

Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element € 30,90
N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling € 72,30
N215 Evaluatie tandvleesbehandeling € 143,90
N311 Flapoperatie tussen 2 elementen € 167,90
N315 Flapoperatie per sextant (Zesde deel) € 309,90
N411 Tuber- of retromolaarplastiek € 90,40
N511 Aanbrengen regeneratiemateriaal per element € 103,40
N515 Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant € 309,90
N551 Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal € 167,90
N611 Tandvleescorrectie per element, zonder opklap € 49,10
N615 Tandvleescorrectie per element, met opklap € 167,90
N811 Behandeling tandvleesabces € 69,80

Implantaten (implantologie)

P111 Plaatsen implantaat € 163,20
P131 Plaatsen afdekschroef voor implantaat € 38,80
P211 Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 155,00
P311 Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie € 139,50
P331 Maken boormal € 46,50
P411 Ophoging bodem bijholte per kaakhelft € 217,30
P431 Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft € 149,90
P451 Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat € 134,40
P511 Oogsten eigen botweefsel € 139,50
P611 Transplantatie tandvlees/bindweefsel € 95,50
P911 Verwijderen implantaat € 170,50
P915 Verwijderen kapotte schroef en/of abutment € 118,90

Diversen

X111 Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling € 19,70
X211 Spalken per element € 20,70
X221 Verwijderen spalk per element € 5,20
X311 Inwendig bleken per element € 56,80
X331 Uitwendig bleken per element € 64,60
X411 Maken van gebitsmodellen € 25,90
X431 Mondbeschermer € 18,10
X511 Afgeven tandheelkundige verklaring € 25,70
X555 Second opinion € 93,00
X711 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 85,00
X731 Tandtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen € 139,00
X911 Mondzorg aan huis € 19,70
Klik op de knop links als u zich in wilt schrijven bij onze praktijk